สารบัญ

1) รายงานการเงิน KKW 6/11

 2) ตัวอย่าง email address 

 3) แจ้งคนหาย

1) รายงานการเงิน KKW 6/11
วัน/เดือน/ปี รายการ จำนวน
16/เมย./49 ยอดยกมาจากงาน meeting + เงินบริจาคทำเวป

5,000.00

18/เมย./49 ค่าจดโดเมนเนมกับ Thaitumweb.com

-350.00

ค่าเช่า Server  50Mb/ 1 Year (ต้องต่ออายุทุกปี)   Thaitumweb

-700.00

คงเหลือ ณ. 22/เมย./49

3,950.00

หมายเหตุ: จากที่ประชุม 16/เมย./49 ให้พรเทพนำเข้าแบงค์โดยมีชื่อผู้ลงนามเบิกได้ 2 คนร่วมกัน คือ ปลาดาว และ พรเทพ หลังจาก พรเทพดำเนินการเข้าแบงค์เรียบร้อยแล้วเราจะบอกหมายเลขบัญชีต่อไป

2) ตัวอย่าง email address  ของ KKW611.COM สามารถใช้กับ Outlook   ฟรี!!!!!!!!!!
Account created

Details

Your account apichai@kkw611.com has been setup. In your e-mail program, use:

Click here to go back

Username: apichai@kkw611.com

Password: XXXXXXX

Pop3 Server: mail.kkw611.com

Smtp Server: mail.kkw611.com

3) แจ้งคนหาย

          ผมหายไปไหน!?

อยากเจอ !!!

(เจอต้วแล้ว)